Descripció

Som una empresa dedicada al lloger de tot tipus de vehicles sense conductor. Però la nostra gran diferència amb el col·lectiu, és que hem aconseguit un sentit molt especial en la nostra activitat, consistent en més atenció, millor qualitat i un millor treball saber estar en tot moment, tot això fruit de l'experiència personal resultant de més de 17 anys immersos en aquest sector.

El nostre parc de vehicles es compon de turismes, furgonetes, tot terrens (4x4) i camions de p.m.a. 3.500kgs., tots ells conducibles amb carnet B1.

La nostra tarifa de preu és competent al màxim, amb diferents modalitats que van des d'un lloguer per dia (per km recorreguts, per km il·limitat, etc...), per mesos, o, segons sigui el seu menester, en lloguer de llarga durada, que pot abastar d'1 a 4 anys.