Descripció

Aquesta activitat està especialment indicada per a empreses que estiguin realitzant meetings o convencions d’empresa al territori. S’ofereix una recollida de clients a l’hotel, un servei de bicicletes, un guia local i una explicació de l’assut de Xerta, entre d’altres.