Descripció

L'esplai ciclista és una empresa dedicada íntegrament al món de la bicicleta des de la seva fundació al 1992.