Dertosa-Turtuxa-Tortosa: una ciutat, tres noms i 2000 anys

Operació subencionada pel Programa Operatiu FEDER 2014/2020-EIX 6

Tortosa, al llarg dels seus 2.000 anys d’existència, ha vist passar diferents pobles i cultures que l’han fet seva, deixant-hi una empremta valuosa. El riu Ebre, el cor de la ciutat, va veure néixer Dertosa, ciutat romana i important port comercial. També va ser testimoni dels 400 anys del domini musulmà, on Turtuxa, «la llunyana», va esdevenir un referent urbà del nord d’Al-Àndalus. A partir de 1148 amb la conquesta cristiana, la ciutat medieval es va anar consolidant fins que al segle XVI va viure l’esplendor del Renaixement.


L’operació PO FEDER 2014/2020-EIX 6, «Dertosa-Turtuxa-Tortosa: una ciutat, tres noms i 2000 anys» pretén recuperar i connectar els vestigis que ens queden d’aquest passat ric i multicultural per tal de dinamitzar econòmicament la ciutat a través de l’aposta pel turisme cultural. El projecte està conformat per quatre actuacions relacionades entre elles que, amb la idea de protegir i apostar pel patrimoni de la ciutat, vol consolidar el nucli antic de Tortosa com a motor econòmic i social. El termini de finalització de dites actuacions es preveu per al desembre del 2021.


El pressupost total de l’operació ascendeix a un total 4.670.759,62€, IVA inclòs. D’aquesta import, la Unió Europea hi participa aportant 1.820.694,86€ mitjançant el PO FEDER 2014/2020 EIX 6. A més a més, l’operació compta també amb subvencions de la Generalitat de Catalunya, la qual participa a l’actuació Tortosa Cota_0 amb 470.309,91€, a travès del programa PINCAT, i a l’actuació El Passeig de les Cultures amb  308.253,75€ atorgats pel Pla de Foment Turístic, l’any 2018. La Diputació de Tarragona destina 94.042,50 € i 66.892,75 € per al Passeig de les Cultures i la Casa de les Tres Cultures respectivament a travès del PAM. Finalment, l’aportació municipal  és de 1.910.565,85€ que representa el 40,9% del total de l’operació.

Objectius  • Posicionar la ciutat de Tortosa com a principal referent cultural, històric, patrimonial i turístic de les Terres de l’Ebre.

  • Donar impuls al turisme cultural i sostenible.

  • Dinamitzar el nucli antic de Tortosa per a consolidar-lo com a focus d’activitats econòmiques i accions socials.

  • Preservar i posar en valor el patrimoni arquitectònic, monumental, paisatgístic i natural de la ciutat.

  • Connectar urbanísticament els diferents pols d’atracció destacats per les quatre actuacions que conformen l’operació.


Actuacions

Per tal d’assolir els objectius marcats, l’operació “Dertosa-Turtuxa-Tortosa: Una ciutat, tres noms i 2000 anys” proposa i executa quatre actuacions dirigides a crear una oferta cultural i turística diversificada capaç de dinamitzar econòmicament la ciutat.

Tortosa Cota_0

Llegir més

Passeig de les Cultures

Llegir més

La Casa de les Tres Cultures

Llegir més

La llum de l'Ebre

Mapping permanent a la façana de la Catedral

Llegir més

×