EL PASSEIG DE LES CULTURES

Actuació realitzada en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014/2020-EIX 6, «Dertosa-Turtuxa-Tortosa: una ciutat, tres noms i 2000 anys»

L’actuació El Passeig de les Cultures dintre del PO FEDER ha anat dirigida a recuperar i valoritzar un entorn històric privilegiat que es trobava en un estat de degradació avançat.


L’objectiu global de la intervenció ha estat enllaçar i permetre la continuïtat entre el barri del Castell i el barri de Remolins, tot donant valor urbà i paisatgístic a la zona. Això ha permès la circulació de vianants per un passeig que connecta els principals actius turístics i culturals de la ciutat. D’aquesta manera, la Catedral, el Castell de la Suda i les muralles, el call jueu, els Reials Col·legis i els Jardins del Príncep queden interconnectats entre si, afavorint la mobilitat dels ciutadans i d’aquells qui visiten Tortosa.

El resultat ha estat un passeig que traça la morfologia de la muralla resseguint l’antic Passeig de Ronda i que permet observar el castell de la Suda des d’una perspectiva privilegiada. A més, a la importància històrica de l’emplaçament, se li ha sumat el valor artístic al introduir quinze escultures de l’artista ebrenc Ignasi Blanch, que guien al visitant a través del recorregut físic del passeig, així com a través de la historia de la ciutat.


El pressupost total de l’actuació Passeig de les Cultures ascendeix a un total 741.710,60€, IVA inclòs. D’aquesta import, la Unió Europea hi participa aportant 306.491,99€ mitjançant el PO FEDER 2014/2020 EIX 6. A més a més, l’operació compta també amb subvencions de la Generalitat de Catalunya, amb  308.253,75€ atorgats pel Pla de Foment Turístic, l’any 2018, i de la Diputació de Tarragona, que ha destinat 94.042,50€ a travès del PAM. Finalment, l’aportació municipal  és de 32.922,37€ que representa el 4,4% del total de l’actuació.

Making of

PER SABER-NE MÉS

Visita'l

El Passeig de les Cultures de ben a prop

Tortosa Cota_0

Els vestigis del passat

×