La casa de les tres cultures

Actuació realitzada en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014/2020-EIX 6, «Dertosa-Turtuxa-Tortosa: una ciutat, tres noms i 2000 anys»


La Casa de les Tres Cultures s’ha plantejat per la necessitat de posar en valor el barri de Remolins. Aquest és un barri amb molta història on, a l’edat mitjana, es localitzaven els dos calls (el vell i el nou), el cementiri jueu, la moreria i la muralla, el portal i les torres que els envoltaven.  Per tant, a aquesta zona on s’assentaven les diferents aljames de Tortosa, tant jueus, musulmans com cristians van desenvolupar relacions socials i culturals molt estretes.


La convivència de les tres cultures arrelades a la ciutat com són l’àrab, la jueva i la cristiana des del segle X es converteix en un producte cultural i turísitc que cal potenciar. Es tracta de destacar un discurs històric poc conegut i de cabdal importància avui en dia, que explica que la ciutat de Tortosa era dels pocs indrets en tota Catalunya on, durant un període destacable, les tres comunitats van relacionar-se.


Amb la idea d’habilitar un espai on es pugui mostrar aquesta història a través d’una exposició permanent, s’ha decidit reconstruir un dels antics pavellons de l’antic Balneari del Porcar (s.XIX) que es troba dins dels Jardins del Príncep, al bell mig de l’antic call jueu.


Amb aquesta intervenció es podrà obrir al públic la Casa de les Tres Cultures, on el visitant descobrirà a través de tres guies virtuals, els quals representen les seves respectives cultures, quines eren les diferents formes de viure existien a l’edat mitjana.


El pressupost total de l’actuació ascendeix a un total 194.309,50€, IVA inclòs. D’aquesta import, la Unió Europea hi participa aportant 80.293,18€ mitjançant el PO FEDER 2014/2020 EIX 6. A més a més, l’operació també està subvencionada per la Diputació de Tarragona, la qual destina 66.892,75 € a travès del PAM. Finalment, l’aportació municipal  és de 47.123,57€ que representa el 24,3% del total de l’actuació.

Per saber-ne més

Els jardins del príncep

Un museu d'escultures a l’aire lliure

Passeig de les Cultures

Un recorregut per la història de Tortosa

×