Descripció

La història d’una ciutat no està feta sols de fets documentats, de vegades les petites històries quotidianes esdevenen apunts importants que han marcat un esdeveniment, així com les llegendes i contes de la nostra població, que ens fan conèixer aquest patrimoni immaterial i ens fa més savis. En aquest recorregut t’ho descobrim.