Descripció

Aquesta és una experiència que, a més de navegar en piragua, ens permetrà descobrir les illes del riu Ebre que es troben entre Xerta i Tortosa. Es tracta d’un recorregut molt distret que es pot fer amb nens i en diferents punts d’aturada. Es coneixen, així, l’illa dels Masos, la de la Xiquina o l’Audí, grans reserves de natura i vegetació, i zones naturals protegides. Quan s’arriba a Tortosa, sobta que des de l’aigua sembli una gran metròpoli sorollosa, principalment per venir d’un ambient de gran serenor del riu Ebre i dels seus boscos de ribera.