Descripció

Área de picnic situada vora la Platja Fluvial de la Xiquina, darrera el Pavelló Firal de Remolins. Es tracta d'un entorn natural dominat pel bosc de ribera. Disposa de bancs i papereres