El Castell de la Suda o de Sant Joan

El Castell de la Suda o de Sant Joan

Castell de la Suda, s/n 43500 Tortosa, España 977444450

www.parador.es/es/paradores/parador-de-tortosa

tortosa@parador.es

Castell

Bé cultural d'Interès Nacional, i impressionant testimoni arquitectònic de la ciutat andalusí, rep el nom del pou sarraí o suda, que baixa a més de 45 metres de profunditat a buscar el nivell de l'Ebre. El recinte conté l'únic cementiri àrab al descobert de tot Catalunya i un Parador de Turisme.

El Castell va ser construït al s. X, en temps d’Abderraman III, sobre l’antiga acròpolis romana. Del període islàmic resten els basaments i el traçat de les muralles, el pou i l’única necròpolis àrab a cel obert que hi ha a Catalunya. Després de la Reconquesta es convertí en presó i, ja des de temps de Jaume I, en residència reial. A partir del s. XV, va ser successivament adaptat a les noves exigències de defensa. En l’actualitat alberga el Parador de Turisme.

Ubicació