Descripció

La ferrada de Tortosa és una ferrada intensa recentment ampliada. El seu equipament ofereix gran seguretat i es pot finalitzar amb 3 ràpels finals. Als contraforts del massís dels Ports, es pot observar també la vall de l'Ebre des de dalt. Està situada entre els Reguers i Alfara de Carles, en una zona d'escalada, de manera que es podrien combinar ambdues activitats.

Vies ferrades