Descripció

Veïna del Mas de la Missa, és un dels millors exponents de l'arquitectura defensiva del curs baix de l'Ebre. De construcció prismàtica i secció quadrangular, mesura 8,320 m per 6 m de base, per 11 m d'alçada. Està lligada a les finques que posseí el Temple al sud-est de Tortosa i s'aixeca sobre un turó del vessant fluvial de la serra de les Veles. Bastida al segle XIV i gòtica, amb les torres bessones de la Carrova i Sant Onofre, vigilava l'estuari d’entrada a Tortosa i oferia seguretat i defensa als habitants dels prats de Campredó. S’accedia per la poterna, al primer pis, i els pisos estaven comunicats per trapes. Una antiga xemeneia, al tercer nivell, delata la planta noble. La tradició diu que antigament es trobava unida a la torre de la Carrova per un enginy amb cadenes que impedia la navegació fluvial.

Els grafitis que la torre conserva parlen dels refugiats de les tropes republicanes durant la batalla de l'Ebre. Juntament amb la casa de Prat, esdevingué propietat de l’Ajuntament de Tortosa l’any 2000 i el 17 de setembre de 2007 es féu pública la subvenció per restaurar-les.