Descripció

El fet que Tortosa fos plaça forta fins al segle XX, a causa d’haver estat des de temps remots nucli estratègic tant en la ruta fluvial i litoral (controlant la desembocadura del riu) com en la via terrestre (Via Augusta, pas obligat entre Barcelona i València), li ha conferit, també en l’aspecte defensiu i militar, una importància en consonància amb el seu passat il·lustre i monumental.

La ciutat conserva, en diferents graus de conservació, unes muralles i fortificacions molt extenses de diferents fases cronològiques que fan possible trobar molta varietat constructiva en tipologia i materials.

El recinte de Tenasses correspon a una fortificació exterior, d’extensió considerable, adaptada a les exigències militars del moment, principi del segle XVIII (data de la seua construcció). Obrada sobre el turó més al nord del barri de Remolins, feia la funció d’avançada davant la cortina de muralla del sector nord de la ciutat. Separada d’aquella pel barranc del Cèlio, dominava, de retruc, el camí nord que remunta, a contracorrent, l’Ebre.

El seu aspecte, encara que degradat pel pas del temps, no ha variat gaire respecte a un dels seus primers testimonis gràfics, donat per un plànol cartogràfic del 1750.