Descripció

El castell ocupa el turó central de la ciutat antiga, emergeix i senyoreja per sobre de totes les edificacions històriques urbanes. D’enorme importància estratègica, la fortificació i la panoràmica urbana i comarcal que divisa és aclaparadora. Constitueix la gran talaia i un magnífic mirador de Tortosa.

S’hi han trobat restes iberes i romanes. Els àrabs, del temps d’Abd-al-Rahman III, la convertiren en alcassaba i fou residència reial des de Jaume I. El perímetre correspon, a grans trets, a l’original, condicionat per les característiques del terreny. Sembla que originalment alternava torres defensives de planta quadrada amb panys de muralla. El pas dels segles obligà a realitzar adaptacions d’acord a les noves exigències militars, substituint merlets i torres per troneres i parapets. Als segles XVII i XVIII, al seu extrem nord-est, es van construir les avançades.

A l’interior del recinte es van realitzar diverses construccions: aljubs, naus i el polvorí. Al gran pou central, o suda, conflueixen nombroses galeries subterrànies amb sitges i forns.

A la Guerra Civil patí una greu destrucció i des del 1972 és Parador Nacional de Turisme, fet que provocà grans restauracions. De l’antiga edificació es conserven muralles, arcades, polvorí, sala amb finestres triforades, el pati d’armes i galeries subterrànies.