Descripció

El portal del Jueus o del Ferré, una entrada secundària a la ciutat, està situat a la vora del Call, al bell mig de la muralla que encara es conserva. Comunicava el Call amb el cementiri dels Jueus, ubicat fora muralles, just al seu davant. També se’l coneixia per Salvaigües, perquè era usat en cas d’emergències, quan hi havia fortes riuades que impedien el trànsit pel lloc habitual, el portal de Vimpeçol.

Té el mateix origen que la muralla d’aquest sector. Tot indica que va ser refet al segle XV. En la documentació medieval figura amb el nom de portal del Ferré, possiblement per la seua naturalesa de porta ferrissa o ferrada. Les seues portes eren revestides de ferro, les quals, un cop expulsats els jueus, foren lliurades l’any 1496 pel rei Ferran II al mestre de Montesa per tal que fossin emprades per a l’església de la fortalesa de Sant Jordi d’Alfama.