Descripció

La sinagoga o temple dels jueus era el lloc dedicat a l’oració i a les cerimònies religioses, en què la funció principal, a més d’altres, era llegir la Torà o Llibre de la Llei Divina.

Documentada des del començament del segle XIV, la seua situació i ubicació, ben coneguda per tothom d’aquell temps, no apareix explícita a cap manuscrit de l’època. Documentació posterior aporta alguna llum i la situa al carrer Pla d’en Pol (nom actual que no s’ha conservat) però fàcilment identificable com l’Esplanada de Remolins (actualment carrer Jaume Tió, carrer Jerusalem...).

L’Esplanada i Replà (que esmenten documents de 1493) són, a ben segur, el mateix espai, de manera que la sinagoga (real) seria pels voltants del carrer Jerusalem (nom adoptat per la instal·lació en aquesta àrea del convent de les monges de Sant Joan de Jerusalem després d’abandonar a finals del segle XVI el monestir de La Ràpita).