Descripció

Hi ha aspectes de la història medieval tortosina que encara desconeixem. Alguns d’aquests aspectes fan referència a l’aljama jueva de Tortosa.

L’edifici conegut com La sinagoga ,emplaçat al final del carrer Major de Remolins a tocar del portal de Vimpeçol, és un clar exemple d’aquesta afirmació. L’opinió, el parer i els suggeriments d’autors de principis de segle XX han prevalgut, s’han estès i han contribuït al fet que popularment les creences es generalitzen.

L’arqueologia no ho descarta, però malgrat conservar vestigis d’antiga factura d’aquells segles, la recerca arxivística, molt més fiable per precisar l’emplaçament exacte, no aporta gaires aclariments.

Aquesta casa no és sinó una part del que originàriament era un edifici de grans proporcions. De propietat estatal fins el 1860, quan l’adquirí un particular, amb posterioritat es va subdividir, mitjançant llegats i compra-vendes..

Hi ha documentació des de començament del segle XVIII en què era dependència militar, en concret caserna de cavalleria o Cuartel del Príncipe o de Remolins.

Probablement i amb anterioritat s’hi ubiqués un hospital, l’hospital de Sant Jordi. La dimensió, la distribució i la mateixa ubicació (a una sortida de la ciutat, on es bastien els hospitals) així ho suggereixen.

Foto: Enric (Wikipedia)