Descripció

A l’aljama hi havia edificis de funció específica i d’importància cabdal. El forn, com també l’escorxador o la carnisseria, constitueix un clar exemple.

Les especificacions que ha de menester la fabricació i la cocció del pa sense llevat dels jueus així ho determinaven.

Tradicionalment era una font d’ingressos per a la ciutat, de manera que el cobrament d’impostos i de rendes recalava, feudatàriament, sobre els dominadors.

Al carrer d’en Fortó, gairebé cantonada al carrer Major de Remolins (d’altra banda, de les principals vies de la ciutat des de l’antigor) hi ha documentada l’existència del forn, avui desaparegut.