Descripció

L’antiga terrisseria es troba al Call jueu de la ciutat, al carrer Major de Remolins. Tortosa, i més concretament el barri de Remolins, era històricament i tradicionalment fins a mitjan segle XX, un important centre de producció terrissaire català.

La terrissa era indispensables per a l’activitat quotidiana, ja que amb aquest material s’elaboraven tota mena d’atuells per a la vida domèstica; era una activitat eminentment funcional, no exempta de bellesa en la seua simplicitat.

De tradició àrab, la producció se centrava en envasos ceràmics per a ús domèstic i agrícola, encara que és poc coneguda. Algunes de les peces de què es pot assegurar l’origen i la procedència són les mesures de vi. El motiu no és altre que l’obligació que hi havia de segellar aquests atuells per garantir la cabuda.

A moltes peces, hi apareix l’escut tortosí. Se’n van fer de quartillo i mitjà en forma de gerro petit i cos cilíndric. Les més grans presenten tipologia de cànter de coll ample i cos bombat i totes estaven envernissades de color melat.

És segur que el trànsit de navegació per l’Ebre i l’intercanvi de productes per les localitats de les seues ribes van afavorir l’exportació.

Les terrisseries, normalment, ocupaven la part baixa de l’edificació on s’instal·lava l’obrador, mentre que la part superior corresponia a l’habitatge.