Descripció

Les carnisseries, així com el forn jueu, tenen una tractament diferenciat per les pràctiques concretes que ,en el sacrifici, han de rebre els animals destinats al consum humà.

Les comunitats ,tant la jueva com la musulmana, havien de disposar de llocs de sacrifici animal separats. Els impostos derivats de l’activitat s’havien de tributar a les famílies nobles de la ciutat, en concret als Sentmenat.

La carnisseria jueva de Tortosa, desapareguda, està senyalada amb un plafó al carrer d’en Fortó.