Descripció

Les fortificacions del Turó del Sitjar, juntament amb les Avançades de Sant Joan, conformen el conjunt defensiu dissenyat a la segona meitat del segle XVII per protegir el flanc occidental de la ciutat. Tortosa ha estat una peça clau en tots els conflictes d’època moderna (Guerra dels Segadors, de Successió, del Francès) i el seu control era indispensable per sortir-ne victoriós. Així doncs, assegurar una bona defensa era fonamental.

Abans de les actualitzacions d’època moderna, aquest sector fortificat havia estat traçat per les muralles del segle XIV. Encara ara es conserva el Portal de Tarragona, construït a l’edat mitjana i que va continuar permetent l’accés a la zona fortificada del Turó del Sitjar al llarg dels segles. El seu ús es va veure inalterat pels enderrocs de muralles de final del segle XIX. També s’hi distingeix, al seu costat, la Torre del Miracle.

La resta de la muralla medieval es va sotmetre a un programa de millora per adaptar-se a les noves necessitats militars. Aquestes modificacions consistien en construir bastions angulars, transformant les torres medievals en baluards poligonals preparats per a la nova artilleria de foc. Així, amb aquests baluards es podien cobrir tots els flancs de la muralla.

La zona del Sitjar va quedar distribuïda de la següent manera i avui en dia es pot visitar. El baluard situat més al nord, i proper a les avançades de Sant Joan, era el de la Victòria, on hi podem trobar el Portal de Tarragona. El conjunt es completa amb el de Sant Crist i el de les Creus, respectivament. Aquests baluards van defensar una de les zones més exposades durant tots els conflictes bèl·lics del segle XVIII. L’Ebre era més fàcil de defensar, així que la majoria d’exèrcits van veure aquesta zona com el punt on centrar seues esforços ofensius.