Descripció

La casa Brunet, edifici cantoner i de planta baixa i un pis, es troba a l’inici de l’eixample modern. Construïda el 1913, és una mostra, juntament amb la casa que hi ha enfront, de la puixança i l’esplendor de la burgesia tortosina de començament del segle XX.

L’autor, Jose M. Vaquer i Urquizú, d’obra prolífica a Tortosa, va saber donar al palauet unes característiques originals tant a l’exterior com al seu interior.

L’accés pel xamfrà té a sobre una elegant tribuna que domina un dels punts neuràlgics de la ciutat: la intersecció del carrer Cervantes amb el de Sant Blai. El coronament de la tribuna, rematada amb una espadanya perforada, que destaca sobre el conjunt, així com l’ús predominant de frontons, motllures, pilastres i cornises li confereixen un aspecte ampul·lós, recarregat, clarament barroquitzant.

Són destacables, igualment, els treballs de forja de les balconades. A l’interior, cal admirar l’escala d’accés i el vestíbul, amb llum zenital.

El propietari, Salvador Brunet, que residia al pis, va llogar els baixos a un banc que fou requisat durant la Guerra Civil. Posteriorment, fou la sucursal de l’Acadèmia Cots. En l’actualitat, és la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa, la qual es va fer càrrec de la seua restauració.