Descripció

Al lateral sud de la plaça d’Alfons XII –centre de l’eixample històric del Temple- trobem un singular edifici d’historicisme arquitectònic. La casa Sabaté, construïda pel mestre d’obres Jose M. Vaquer, el 1914, fou promoguda pels doctors Sabaté per ubicar-hi la seua clínica.

D’estructura simple quant al disseny arquitectònic, el fet més rellevant és la profusa ornamentació amb temes, elements i motius extrets de l’art egipci (o més ben dit, neo-egipci) que li atorguen un caràcter interessant, únic i molt poc habitual a Catalunya.

La contemplació de la façana ens transporta a un decorat d’òpera de tema faraònic. A la planta baixa, dues monumentals esfinx alades esculpides en pedra flanquegen la porta d’accés. Resseguint el nivell de carrer podrem trobar més elements orientalitzats a la mateixa porta principal i les mènsules de caps d’elefants que sostenen el balcó situat al xamfrà.

Cal fer menció, igualment, als treballs de forja artística i a la fusteria.