Descripció

El carrer Teodor González assenyala el límit sud que marcaven les muralles medievals, reforçades posteriorment a l’època moderna, que des de la muntanya acabaven al riu. És també el començament de la urbanització que enllaçava la ciutat històrica amb l’estació del ferrocarril i la línia fèrria. Aquest sector de la ciutat, un cop enderrocades les muralles, a l’últim quart del segle XIX, permetrà un eixample on podrem trobar gran quantitat d’edificis modernistes i noucentistes.

Tot just a l’inici d’aquest eixample, a la intersecció dels carrers Teodor González amb el carrer Cervantes, a l’anomenat històric coll de Sant Joan, enfront de la casa Brunet, trobem la casa Matheu, també coneguda com casa Segarra.

És obra de l’arquitecte modernista Monguió, autor de molts dels edificis més destacats de la ciutat, i data de l’any 1907.

La casa, de façana a dos carrers, presenta murs encoixinats i permet un xamfrà on destaca una tribuna al pis noble. És un dels elements diferenciadors amb dos finestrals i arc mixtilini amb vitralls acolorits clarament modernistes. L’altre el constitueix el capdamunt de la façana i el xamfrà amb un atrevit coronament curvilini.

L’interior és profusament decorat. En tractar-se d’un espai privat, no és visitable.