Descripció

Es troba entre les construccions modernistes més reeixides a la barriada de Ferreries–Sant Vicent, en plena rambla de Catalunya.

La dissenyà Pau Monguió i Segura el 1903 i l’obrà un any més tard. És una de les primeres construccions que aixecà a Tortosa. Les formes de regust àrab i curvilínies de la part superior de les obertures de la planta baixa i en menor grau de les de la planta superior triomfen sobre el traçat recte del conjunt de l’edifici. El primer pis, on hi han inserits sis balcons disposats simètricament, apareix delimitat per dos frisos amb manises emmarcades per maó roig i, sobretot el superior, recorda força les maneres mudèjars. Entre aquest i la rotunda cornisa es mostren, aparellades de dos en dos sobre els balcons laterals, deu obertures amb arcs rebaixats que semblen escapades d’una típica galeria catalana. La rematada dels flancs amb gelosia recorda sobre manera el Portal de les Monges o de Santa Caterina de Mirambell i és un element singular en la producció tortosina de Monguió. Per contra, la cresteria de ceràmica vidrada que remata la façana cantonera on té l’accés l’habitatge és una avançada de la decoració que més tard lluirà l’Escorxador.