Descripció

Veritable joia de l’arquitectura gòtica civil. És, probablement, el més bell palau episcopal català. Amb entrada a la Croera, la façana oest donava directament al riu fins a l’obertura del carrer de Felip Pedrell. Aquest frontis fluvial ha conservat ben vius els vestigis del seu passat. El Palau se situa al davant de la façana de la Catedral. La porta s’obre a un accés d’arcades apuntades i salons als costats de senzilla i severa factura.

El pati, perfecte model de gòtic català, de planta irregular, organitza l’edifici. Presenta una ampla escala volada fins al segon pis, on es conserven dues galeries formades per arcs ogivals sobre estilitzades columnes quadrilobulades i bells capitells amb decoració vegetal.

La capella, construïda a principi del segle XIV pel bisbe Berenguer de Prats, de planta quadrada, resol la coberta de l’absis amb una volta de mitja estrella que descansa sobre petites voltes raconeres o trompes angulars. Els finestrals de la part superior són simulats i s’hi pot apreciar la seua policromia original. La façana interior de la capella presenta un imponent treball escultòric d’una riquesa extraordinària: la Mare de Déu amb el Nen presidint el timpà resta flanquejada per petits àngels i escultures en els muntants que representen sants pares i bisbes.