Descripció

El carrer de la Rosa, un dels eixos principals del primer nucli emmurallat, presenta les façanes dels edificis civils més representatius de la ciutat. Des del pont de Pedra, topònim que fa referència a l’actualment soterrada construcció medieval, dirigint-nos cap a la plaça de la Cinta, trobarem a l’esquerra un sumptuós edifici.


El palau Capmany, construït al segle XVIII, té una notable façana de carreus encoixinats amb una porta principal d’arc de mig punt adovellat i portes laterals que corresponen a comerços. El pisos superiors tenen finestres rectangulars i el sector de les golfes està format per una petita galeria de finestres de mig punt amb trams de separació simulant pilars. Al ràfec, de fusta amb gran voladís, s’observa que tant les mènsules que el sostenen com els plafons entremitjos són de talla amb representació de motius vegetals i florals.


L’interior s’organitza al voltant d’un pati central al qual s’obren diferents finestres i balcons i que té el sòcol inferior del mur amb una banda de rajola vidriada representant temes geomètrics i florals. El pati se separa del carrer per un ampli vestíbul obert amb un arc carpanell de pedra.


Des de la seua construcció ha sigut propietat de famílies benestants i seu de diferents entitats. En aquest Palau va néixer el poeta tortosí Gerard Vergés i Príncep.