Descripció

El Palau Despuig i el Palau Oriol, edificis veïns situats al Carrer de la Rosa, són dos grans representats del gòtic civil a la ciutat. Construïts al segle XV, és molt possible que estiguessin units en el passat, tal i com ho estan avui en dia.

Del Palau Despuig  hi destaca el seu pati de planta rectangular. Conté una gran escala exterior de pedra que accedeix al primer pis, on s’obre una galeria  amb arcs apuntats. A més a més, encara s’hi conserven bigues policromades en alguns dels sostres de la planta baixa, on hi ha pintats diferents escuts d’armes amb motius decoratius.

Aquest palau va ser la casa pairal de la família noble Despuig i és l’escenari on té lloc el cinquè col·loqui del llibre “Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”, escrita pel cavaller renaixentista Cristòfol Despuig el 1557. Durant el capítol, els tortosins Fàbio i Lívio i el valencià don Pedro parlen d’un tema delicat: la guerra civil catalana ocorreguda entre 1462 i 1472. Per evitar que algú fes el xafarder, el palau es converteix en l’ espai idoni  per fer confidències polítiques. Amb aquesta obra, Despuig ens ha llegat un gran testimoni de la ciutat, societat i pensament del segle XVI.

El Palau Oriol, per la seva banda, està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. El nom li ve de la darrera família noble que l’habità, els Oriol, tot i que va ser propietat, en diferents moments, de les famílies Marco i Bellet. L’edifici s'organitza al voltant d’un pati central, que conserva el conjunt d’arcs que obren l’escala al pati. Sobre les columnes que sostenen els arcs hi ha esculpits tres escuts en relleu: el de Tortosa, el de Catalunya i el de la Diputació. Avui en dia, juntament amb el palau Despuig, és la seu del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a la ciutat.