Descripció

El conjunt arquitectònic dels Reials Col·legis constitueix l’obra més important del Renaixement civil a Catalunya. Al segle XVI la ciutat va viure un moment d’efervescència cultural i humanista i d’esplendor econòmica i social.

La funció inicial fou l’educació dels moriscs i, posteriorment, dels fills de famílies sense recursos. El conjunt el formen tres edificis amb sengles i extraordinàries portalades que comparteixen el mateix esquema arquitectònic.

A través de la portalada del col·legi de dalt s’accedeix a un monumental pati quadrat que s’articula en una superposició de tres pisos d’influència italiana. La monumentalitat iconogràfica és inqüestionable, de la qual destaca el fris decoratiu esculpit que serveix de barana al segon pis amb les efígies i els escuts dels matrimonis reials de la Corona d’Aragó. Del col·legi de baix tan sols es conserva original la portada.

La portalada de la dreta correspon a l’església que s’obre en un lateral als darrers trams d’una única nau sense creuer. Fou la seu durant dècades de la seu del Museu-Arxiu de Tortosa i hi té cabuda l’antic portal de mitja escala de la Casa de la Ciutat i l’esplèndid armari-arxiu documental de 1574. Actualment hi té la seu el Centre d’Interpretació del Renaixement i un mostrari de la Festa del Renaixement, que se celebra anualment a la ciutat i recrea l’esplendor de la ciutat al segle XVI.

 

General: 3€.

Reduit: 2€.

Majors de 65 anys*, famílies nombroses o monoparentals*, discapacitats*, estudiants*, titulars targeta Sefarad Card*, titulars targeta Privilegium, emesa a Morella o Alcañíz*.

Grups entre 15 i 49 persones (per persona).

Reduit: 1€.

Grups de 50 persones o més (per persona).

Gratuïtats:
Titulars Tortosa Card*, guies turístics*, professors*, membres ICOM*, menors de 14 anys*, membres del Club Super 3*.

Ultim diumenge de mes: Gratuït

*Caldrà acreditar-se amb la documentació corresponent.