Descripció

Fou un dels edificis més innovadors de la ciutat al segle XIX.
El passatge comunica els carrers Canvis i Ciutat i dona accés als habitatges per dues grans escales ubicades al bell mig del pati o passadís i enfrontades entre si. Dalt la portalada que s’obre a cadascuna de les dues vies ciutadanes es pot llegir el seu nom i la data 1877, any de la seva construcció. D'estil neoclàssic, es bastí per encàrrec del senyor Ruf Franquet Alomar i si s’atén a la tipologia de la seva estructura fou un dels edificis més innovadors de la ciutat del segle XIX. El mestre de cases Josep Jacint Grifoll Castellet dissenyà i realitzà una decoració a base de motllures que copiaren alguns del edificis construïts a l’època.

 

Fotos: A cel obert festival