:

Horarios de la Oficina de Turismo de les Terres de l’Ebre

 • Del 1 de mayo al 30 de septiembre:
  Lunes a Sábado: 10 a 14h y 16 a 19h
  Domingos y festivos: 09:30h a 13:30h
 • Del 1 de octubre al 30 de abril:
  Lunes a Sábado: 10 a 13:30h i 15:30 a 18:30h
  Domingos y festivos: 09:30h a 13:30h

Oficina de Turismo de les Terres de l'Ebre

Rambla Felip Pedrell, 3
(Museo de Tortosa)
43500,Tortosa
turisme@tortosa.cat
Tel. 977 44 96 48

Formulari de contacte

Contáctenos si tiene alguna duda o desea hacernos llegar algún comentario, queja o sugerencia.Tortosa Turisme

  Tu nombre (obligatorio)

  Tu email (obligatorio)

  Asunto

  Tu mensaje

  De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb la signatura d'aquest document s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Gestió de Serveis Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
  La finalitat d’aquest tractament és incloure les dades per a la prestació de serveis d'informació i promoció turística de la ciutat. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
  En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat
  S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat

  He llegit i accepto la política de privacitat

  [recaptcha]

  ×