:

Horarios de la Oficina de Turismo de les Terres de l’Ebre

 • Del 1 de mayo al 30 de septiembre:
  Lunes a Sábado: 10 a 14h y 16 a 19h
  Domingos y festivos: 09:30h a 13:30h
 • Del 1 de octubre al 30 de abril:
  Lunes a Sábado: 10 a 13:30h i 15:30 a 18:30h
  Domingos y festivos: 09:30h a 13:30h

Oficina de Turismo de les Terres de l'Ebre

Rambla Felip Pedrell, 3
(Museo de Tortosa)
43500,Tortosa
turisme@tortosa.cat
Tel. 977 44 96 48

Formulario de contacto

Contáctenos si tiene alguna duda o desea hacernos llegar algún comentario, queja o sugerencia.Tortosa Turisme

  De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb l'acceptacció de la casella s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Gestió de Serveis Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa.
  La finalitat d’aquest tractament és incloure les dades per a la prestació de serveis d'informació i promoció turística de la ciutat. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar.
  En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o d'oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat
  S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodades@tortosa.cat

  ×