Descripció

Al centre del carrer Montcada, en altres èpoques vial de gran importància social, econòmica i històrica de la ciutat, emergeix un clar exemple de casa familiar modernista: la casa Climent.

El farmacèutic Ricard Climent Ferrer encarregà al mestre d’obres Josep Maria Vaquer, una casa, del 1910, on predomina la composició vertical.

El solar disponible, limitat, determina les solucions adoptades. A més, el carrer lateral a la façana ajuda a plantejar l’element que singularitza l’edifici: el seu mirador o galeria tribuna, en cantonada, de tres pisos d’alçada i estructura de fusta amb coberta metàl·lica i un penell.

La planta baixa té carreus de pedra i els nivells superiors presenten balconades de ferro forjat sobre fons d’esgrafiats, força detallistes, de motius vegetals i florals, molt estilitzats amb ordenació geomètrica i ben conservats.

A l’interior destaquen les pintures murals modernistes predominantment florals i vegetals que amb les motllures de guix, policromades i daurades aconsegueixen un efecte tridimensional molt original. Les tècniques molt variades (marbrats als sòcols, dibuixos amb estergit, esgrafiats a dos nivells...), així com els recursos plàstics formen part d’una ornamentació renovada i revolucionària.

Fa uns anys, la casa va ser rehabilitada i ara és la seu de la Diputació de Tarragona a les Terres de l’Ebre.