Descripció

Descobreix l’apassionant història d’una ciutat mil·lenària. Tortosa Cota 0 és un recorregut de 1.500 anys, des de Roma al Renaixement, pel que ha estat el cor de Tortosa des dels seus orígens i que ens permetrà conèixer l'evolució urbana d'aquest espai al llarg dels segles i totes les funcions que s'hi han desenvolupat.

Obert l’any 2022, Tortosa Cota 0 museïtza les restes arqueològiques trobades sota les antigues cases de davant la catedral i presenta mitjançant reconstruccions 3D i audiovisuals el principals edificis que s'hi ha han trobat. És tracta d'un conjunt patrimonial d'alt valor que permet descobrir la petjada en la història de la ciutat, dels romans (Dertosa), visigots, andalusins (Turtuxa) i cristians medievals i renaixentistes.

Una visita per a tots els públics que esdevé un lloc imprescindible per conèixer millor la Tortosa i endinsar-se en la seva fascinant història.
Tortosa Cota 0 és una actuació en el marc de l'operació Dertosa-Turtuxa-Tortosa: una ciutat, tres noms i 2000 anys, PO FEDER 2014/2020-EIX 6, Contribuir a la conservació́ del medi ambient i el patrimoni cultural.

Tortosa Cota 0 és una actuació en el marc de l'operació Dertosa-Turtuxa-Tortosa: una ciutat, tres noms i 2000 anys, PO FEDER 2014/2020-EIX 6, Contribuir a la conservació́ del medi ambient i el patrimoni cultural.